O Nás

Spoločnosť Nána Invest,s.r.o. riadi priemyselnú oblasť obce Nána, ktorá bola darovaná Ministerstvom obrany 22. decembra 2010. V minulosti priestory slúžili ako kasárne kapitána Nálepku. Medzi obcou a spoločnosťou Nána Invest,s.r.o. bola podpísaná nájomná zmluva , ktorá dáva právo spoločnosti narábať s predmetným majetkom.

Spoločnosť okrem riadenia a rozširovania podnájomných zmlúv sa zaoberá aj zveľaďovaním týchto priestorov a hľadať riešenia ako rozšíriť svoje portfólio služieb.

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Právna forma:

Nána Invest s.r.o., vznikla 12.4. 2011  ako spoločnosť s ručeným obmedzením v súlade s Obchodným zákonníkom. Zakladateľom a majiteľom spoločnosti je Obec Nána.

Sídlo spoločnosti:

1.Mája 6, Nána 943 60

IČO:46121617

DIČ:2023243706

DIČ DPH: SK2023243706

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.

Číslo účtu: SK32 0200 0000 0030 8033 1953

 

 

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.