Aktuality


Ukončené Zmluvy  : 

Ukončené zmluvy  ku dňu : 26.06.2017

- Infodirect s.r.o
- Direxmedia  s.r.o
- Profestroj s.r.o
- Dialcom Servis s.r.o
- Profinail s.r.o


Ukončené zmluvy  ku dňu : 27.07.2017

- Jash Fisch s.r.o
- Intereco spol s.r.o 
- Euro outlet a.s
- S+P 2016 s.r.o

 • dsc00897.jpg
 • dsc00934.jpg
 • dsc00942.jpg
 • dsc00947.jpg
 • dsc00949.jpg
 • dsc00952.jpg
 • dsc00956.jpg
 • dsc00971.jpg
 • dsc00974.jpg
 • dsc00976.jpg
 • dsc00988.jpg
 • dsc00991.jpg
 • IMAG0145.jpg
 • p1010008.jpg
 • p1010009.jpg
 • p1010035.jpg

Home

Spoločnosť Nána Invest,s.r.o. riadi priemyselnú oblasť obce Nána, ktorá bola darovaná Ministerstvom obrany 22. decembra 2010. V minulosti priestory slúžili ako kasárne kapitána Nálepku. Medzi obcou a spoločnosťou Nána Invest,s.r.o. bola podpísaná nájomná zmluva , ktorá dáva právo spoločnosti narábať s predmetným majetkom.

Spoločnosť okrem riadenia a rozširovania podnájomných zmlúv sa zaoberá aj zveľaďovaním týchto priestorov a hľadať riešenia ako rozšíriť svoje portfólio služieb.