Dostupnosť

Demográfia

Rozloha obce v ha: 1795

 

Demografia

  • Počet obyvateľov spolu 1165

z toho 551 mužov, 614 žien.

      Zloženie podľa národnosti: 896 maďarskej, 263 slovenskej, 2 českej a 4 rómskej.                   

     

  • Produktívny vek (15-59) muži 387
  • Produktívny vek (15-54) ženy 358
  • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 286

 

Národnosť

 

Produktivita