Garáže murované veľké

V minulosti tieto 4m vysoké garáže slúžili ako stanovište požiarnej zbrojnice. 3 veľké garáže z toho dve sú spojené a tretia je oddelená. Súčasťou garáží sú dve miestnosti/kancelárie na prízemí a dve miestnosti na poschodí.